Subsidie

De overheid wil graag van alle asbest af. Vandaar dat er regelingen zijn om eigenaren van asbesthoudende gebouwen financieel te stimuleren werk te maken van asbestsanering, Asbest Inspect kan u helpen bij het gebruikmaken van deze regelingen. Hieronder zetten wij de bijzonderheden voor u op een rij. Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op.

Met subsidie uw asbestdak eraf
De regeling Verwijderen Asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van deze subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016, door degene die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.

Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen op grond van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Met deze regeling stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het in stand houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. Klik hier voor meer informatie.Asbestinspect is gecertificeerd en beschikt over gekwalificeerde inspecteurs. Onze rapportages zijn duidelijk en voldoen aan de eisen die de overheid heeft gesteld. U kunt ons vinden op de lijst met erkende bedrijven op de website van Ascert.