Quick scan

U wilt snel een eerste indruk van het asbestvraagstuk. Dan kunt u besluiten tot een quick scan. Dit geeft een overzicht van eventueel aanwezige asbest. Hierbij verrichten wij geen destructief onderzoek.

Deze quick scan wordt vaak gebruikt om binnen beperkte tijd en budget een globaal inzicht te verkrijgen van de aanwezige asbesthoudende toepassingen in meerdere gebouwen of objecten. Deze quick scan heeft geen wettelijke status en kan dus niet gebruikt worden voor het aanvragen van sloopvergunningen.Asbestinspect is gecertificeerd en beschikt over gekwalificeerde inspecteurs. Onze rapportages zijn duidelijk en voldoen aan de eisen die de overheid heeft gesteld. U kunt ons vinden op de lijst met erkende bedrijven op de website van Ascert.