Bedrijfsmatig

Uw pand of woning is in gebruik en het asbestvraagstuk dient zich aan. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van een tussenwand, de aanpassing van een plafond of bij (lichte) waterschade.

Ook als er geen directe aanwijzingen zijn, kunt u met twijfels zitten. Dan kunnen wij voor u een onderzoek uitvoeren om vast te stellen welke risico’s de gebruikers van het gebouw lopen. Wij geven u advies voor de beste aanpak van het asbest probleem.

Een onderzoek naar de potentiële en actuele risico’s wordt uitgevoerd in drie stappen:
- Een visuele inspectie van het gebouw op aanwezigheid van asbesthoudende materialen
- Het nemen en laten analyseren van stof- en materiaalmonsters
- Het uitvoeren van luchtmetingen

Op basis van bovenstaande stappen doen wij een uitspraak over de potentiële en actuele risico’s van de asbesthoudende materialen. Dit kan aanleiding zijn voor een beheersplan of een plan van aanpak om de risico’s te elimineren.

Asbestinventarisatie

Dit is een wettelijk verplicht onderzoek bij het geheel of gedeeltelijk afbreken van een gebouw. Het speelt bij de aanvraag voor een sloopvergunning of de accurate voorbereiding van sloopwerk.

Ook bij aan- of verkoop van een woning adviseren wij een type A onderzoek. Onze inspectie is hierbij ’licht destructief’, dat wil zeggen: wij kunnen eventueel licht handgereedschap gebruiken. Zoals een punttang, hamer of schroevendraaier. Hierbij is toegang nodig tot alle ruimten in het gebouw of object. Indien nodig nemen wij monsters, voor onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium.

Betrokken partijen

Als het gaat om asbest, dan zijn de taken duidelijk verdeeld. Dit om te voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. De volgende partijen kunnen bij een asbestgeval betrokken zijn.

Subsidie

De overheid wil graag van alle asbest af. Vandaar dat er regelingen zijn om eigenaren van asbesthoudende gebouwen financieel te stimuleren werk te maken van asbestsanering.Asbestinspect is gecertificeerd en beschikt over gekwalificeerde inspecteurs. Onze rapportages zijn duidelijk en voldoen aan de eisen die de overheid heeft gesteld. U kunt ons vinden op de lijst met erkende bedrijven op de website van Ascert.