Asbestinventarisatie

Dit is een wettelijk verplicht onderzoek bij het geheel of gedeeltelijk afbreken of verbouwen. Het speelt bij de aanvraag voor een sloopmelding en bij de accurate voorbereiding van sloop of asbestverwijdering.

Ook bij aan- of verkoop van een pand of bouwwerk adviseren wij een onderzoek als er een vermoeden bestaat op aanwezigheid van asbest. Onze inspectie is hierbij ’licht destructief’, dat wil zeggen: wij kunnen eventueel licht handgereedschap gebruiken. Zoals een punttang, hamer of schroevendraaier. Hierbij is toegang nodig tot alle ruimten in het bouwwerk. Indien nodig nemen wij monsters, voor onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium.Asbestinspect is gecertificeerd en beschikt over gekwalificeerde inspecteurs. Onze rapportages zijn duidelijk en voldoen aan de eisen die de overheid heeft gesteld. U kunt ons vinden op de lijst met erkende bedrijven op de website van Ascert.