Onze activiteiten in asbest

Als het gaat om asbest, dan zijn de taken duidelijk verdeeld. Dit om te voorkomen dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. De volgende partijen kunnen bij een asbestgeval betrokken zijn.

- De vastgoed- of objecteigenaar
- De asbestinspecteur
- De asbestverwijderaar
- De sloper
- De aannemer
- De architect

Als asbestinspecteur letten wij bij een inventarisatie op de aanwezigheid van asbest in en om een gebouw of object. Hoe wij de inspectie uitvoeren, hangt samen met het onderzoeksdoel. Dit kan variëren van een quick scan tot een volledige asbestinventarisatie met risicobeoordeling. Afhankelijk van de situatie bepalen wij welke inspectie relevant is.

Wij kunnen de volgende inspecties voor u uitvoeren:

Quick scan (Beperkte asbestinventarisatie)

Asbestinventarisatie

Risico-onderzoek asbest in gebruik zijnde gebouwen conform NEN 2991

AsbestanalyseAsbestinspect is gecertificeerd en beschikt over gekwalificeerde inspecteurs. Onze rapportages zijn duidelijk en voldoen aan de eisen die de overheid heeft gesteld. U kunt ons vinden op de lijst met erkende bedrijven op de website van Ascert.